„Dawanie rad zawsze jest błędem, ale danie dobrej rady nigdy ci już nie zostanie przebaczone.”  Oscar Wilde

Mimo szacunku dla autora tego aforyzmu i pewnej prawdy w nim ukrytej, jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki może stać się cennym wsparciem.

Pracując przez szereg lat dla różnych krajowych i międzynarodowych organizacji, mieliśmy okazję tworzyć i wdrażać liczne zmiany w wielu obszarach. Cel przyświecający tym zmianom zawsze był tan sam – poprawa efektywności. Różne natomiast były nasze metody działania i zachowania ludzi, które obserwowaliśmy i korygowaliśmy. Nauczyło to nas takiego wdrażania rozwiązań, aby reakcje ludzi na poszczególne posunięcia kierownictwa i odwrotnie, przyczyniały się do powodzenia projektu.
Naszym doświadczeniem chętnie dzielimy się z klientami wspierając na każdym etapie zmiany organizacyjno-systemowe, na które się decydują.

 PRZYKŁADOWE OBSZARY WSPARCIA

  •  Zoptymalizowanie procesów zarządzania, personelem
  • Przeprowadzenie restrukturyzacji działu sprzedaży
  • Przeprowadzenie restrukturyzacji obszaru operacyjnego (planowanie produkcji, produkcja, magazynowanie)
  • Wsparcie w doskonaleniu i wdrożeniu efektywnego system pracy
  • Wsparcie przy rozwiązaniu pojawiających się problemów wewnętrznych (np. mało efektywna komunikacja brak porozumienia, pojawiające się konflikty w zespołach i pomiędzy nimi)
  • Tworzenie i wdrażanie narzędzi wspierających zarządzanie ludźmi
  • Poprawa produktywności w obszarze operacyjnym