Generałowie mają pięć niebezpiecznych wad: brak rozwagi, nieśmiałość, porywczość, słabość i przesadną troskliwość o wojsko.

Generał nie informuje żołnierzy i oficerów o swoich planach.

- CO O NAS PISZĄ -

Pragnę podkreślić staranne przygotowanie warsztatów, indywidualny program ściśle odpowiadający naszym oczekiwaniom, poprzedzony był skrupulatną diagnozą i zrozumieniem realiów biznesowych naszej organizacji.

W efekcie powstał bardzo ciekawy scenariusz, zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Żywy sposób prowadzenia, skłaniał uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w trakcie warsztatów. Różnorodność zastosowanych ćwiczeń, odwołujących się do doświadczeń uczestników była niewątpliwym atutem ułatwiającym zrozumienie poruszanych zagadnień w sposób jasny i precyzyjny.

Trenerzy, Pani Iwona Nowak i Pan Dariusz Olszewski to osoby charakteryzujące się dużym profesjonalizmem i doświadczeniem, a sposób prowadzenia zajęć potwierdził warsztat trenerski, jak też praktykę biznesową prowadzących.

Reasumując: ciekawe ujęcie tematu oraz wysoki profesjonalizm powodują, że polecamy De Integro jako firmę szkoleniowo-doradczą.

Tadeusz Pawlik

Członek Zarządu

SIEĆBUDOWLANA.PL Sp. z o.o.

W imieniu zarządu oraz pracowników firmy marketingu bezpośredniego DCN DIRECT składamy Panu podziękowanie za przeprowadzenie ciekawego szkolenia p.t. Budowanie trwałych relacji poprzez skuteczna komunikację i pro aktywne działanie. Otrzymaliśmy dużo cennych wskazówek odnośnie skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi i dostrzegania różnych kontekstów w komunikacji pomiędzy sobą i naszymi klientami. Szczególnie zainspirowało nas poznanie indywidualnych profili (Insighs Discowery). Szkolenie bardzo spodobało się całemu zespołowi i jeszcze wiele dni później nie milkły w naszej firmie dyskusje i komentarze na ten temat. Oto kilka opinii zespołu DCN Direct na temat szkolenia:

„Szkolenie super!. Dało nam nowe spojrzenie na proces porozumiewania się i zrozumienie przyczyn problemów w komunikacji.”

„DZIĘKUJĘ za szkolenie. Uważam, że było bardzo fajne. O ile nie lubię zbytnio szkoleń miękkich – te były bardzo interesujące. Myślę, że „coś” mi „to” dało – i raz na jakiś czas warto takie szkolenia robić.”

„Miło wspominam szkolenie. Była to dobra okazja na wspólne spotkanie i miłe spędzenie czasu. Myślę, że mogliśmy poprzez szkolenie bardziej poznać siebie na wzajem.”

„Wrażenie po szkoleniu bardzo dobre, dużo dobrej zabawy szczególnie z obrazkiem starej i młodej kobiety”

„Najbardziej zaciekawił mnie sposób patrzenia na ludzi i dokonywanie ich oceny. Myślę że może to się okazać pomocne bo czasem trudno jest kogoś rozgryźć, a dzięki nowym metodom powinno być łatwiej.”

„Jak dla mnie to szkolenie było bardzo fajne. Darek super poprowadził całość szkolenia i wprowadził przy okazji fajną atmosferę.”

Panie Darku! Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej. Z pewnością jest Pan godny polecenia innym firmom.

Beata Horopdniczy            Lidia Mosionek

PREZES ZARZĄDU          WICEPREZES ZARZĄDU

DCN DIRECT Sp. z o.o.      DCN DIRECT Sp. z o.o.

W niedalekiej przeszłości zakończyliśmy szkolenie organizowane przez firmę De Integro. Firma szkoliła nasz zespół handlowy z efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Jako zarządzający zespołem sprzedaży musze przyznać, iż większość dostępnych szkoleń handlowych wygląda dość technicznie i szablonowo. Niejednokrotnie obserwuję schematy, które są wpajane handlowcom tak, by nakłonić klienta do jak najszybszego zakupu. Specyfika pracy i działania S4E S.A. nie pozwala na tak drastyczne skracanie procesu sprzedaży. Pracujemy w oparciu na długofalowej relacji handlowej, dlatego też oferta firmy De Integro wydała się być ciekawą i innowacyjną propozycją. Pan Dariusz Olszewski – prowadzący szkolenie – widać , że jest praktykiem sprzedaży. Położył nacisk na fakt jakim jest odmienność osobowości i jak wspomniana odmienność przekłada się na zróżnicowanie skutecznych form komunikacji.

Szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny z naciskiem na ćwiczenia, których różnorodność pozwoliła nam doświadczyć, że przekazywane treści mają praktyczne zastosowanie. Jednym z bezpośrednich efektów jest fakt, iż dzięki kosmetycznym zmianom w zakresie obowiązków niektórych pracowników, lepiej wykorzystują swój naturalny potencjał w codziennej pracy.

Szkolenie traktujemy jako wstęp do współpracy z firmą De Integro, przy okazji kolejnego projektu szkoleniowego na pewno rozważę propozycję i ofertę firmy.

Zachęcam wszystkich, którym zależy na profesjonalnym podejściu do rozwoju pracowników do skorzystania z oferty De Integro.

Paweł Piętka

Członek Zarządu ds. Handlowych

S4E S.A.

W 2011r. firma De Integro przeprowadziła w ISOROC szkolenia obejmujące swoim zasięgiem managerów wyższego i średniego szczebla oraz zespół handlowy.

Zakres projektu obejmował głównie zagadnienia związane z komunikacją i efektywną współpracą w zespole, budowaniem relacji interpersonalnych, pro aktywnym podejściem do pracy i samo motywacją.

Projekt przeprowadzono w formie warsztatów, których niewątpliwą zaletą były ciekawe, wciągające uczestników ćwiczenia. Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się dużym doświadczeniem i praktyką biznesową oraz przygotowaniem merytorycznym. W naturalny sposób nawiązali kontakt z grupą, wprowadzili swobodną i przyjazną atmosferę sprzyjającą otwarciu i zaangażowaniu uczestników.

Stosowane przez De Integro metody nauczania, inspirują i pozwalają na szybkie wprowadzenie w życie zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

Uczestnicy warsztatów wyrażali się bardzo pozytywnie, zarówno o profesjonalnym przygotowaniu warsztatów jak i o zaangażowaniu trenerów oraz ich merytorycznym przygotowaniu. Najlepiej skuteczność projektu potwierdzają informacje od uczestników, że zdobytą na warsztatach wiedzę przenoszą na swoje zachowania zarówno zawodowe jak i prywatne.

Z przyjemnością polecam De Integro innym organizacjom szukającym profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Tomasz Wesołowski

Prezes Zarządu

ISOROC POLSKA Sp. z o.o.

W ramach szeregu innych projektów firma De Integro przeprowadziła dla pracowników Auchan dwie serie szkoleń:  z zakresu komunikacji oraz z wystąpień publicznych. O skuteczności tych szkoleń może świadczyć poziom mojego zaskoczenia zmianą, jaka dokonała się w efekcie u uczestników; np. osoba zazwyczaj cicha i skromna, wychodząc do prezentacji i stając przed grupą, nagle przechodziła zaskakującą transformację – swobodnie poruszała się po sali, obejmowała grupę wzrokiem, uśmiechała się i w spokojnie przekazywała treść swojego wystąpienia. Opinie pracowników po każdym szkoleniu były bardzo pozytywne.

Czasami wydaje nam się, że uczestnicy piszą oceny w ankietach „na wyrost”. W naszej firmie ta ocena jest widoczna bezpośrednio u osób przeszkolonych – to niesamowita transformacja.

Dorota Patejko

Dyrektor ds. Komunikacji

AUCHAN POLSKA

Jako szef sprzedaży, codziennie dostaję wiele propozycji szkoleniowych różnych firm. W takim zalewie ofert nie łatwo wybrać wartościowy program rozwoju własnej ekipy. To co z mojej strony zdecydowało o współpracy z firmą De Integro, to wyróżniający się sposób podejścia. Pan Dariusz Olszewski zanim złożył konkretna ofertę, nalegał na spotkanie, którego celem miała być diagnoza potrzeb szkoleniowych i moich oczekiwań dotyczących efektów projektu.

Poświecony czas okazał się bardzo owocny. De Integro przygotowało bardzo ciekawy program, który w żywy i zajmujący sposób przekazał ekipie handlowej zagadnienia dotyczące: budowania relacji, motywacji, ciekawych techniki handlowe, jak też zachęcał do pro aktywności. Dla mnie jako uczestnika tego warsztatu, najciekawsze były odwołania do sytuacji, których niemal każdy z uczestników

doświadczył w swoim życiu, i na bazie tych doświadczeń pokazywanie analogi do biznesu. Mimo dość zróżnicowanej grupy, trener bez trudu stworzył miłą sympatyczną atmosferę współpracy i otwartości.

Projekt ten, spowodował w zachowaniach uczestników trwałe zmiany, szczególnie odkrywcza okazała się praktyczna wiedza z zakresu typów osobowości, sposobów ich diagnozy oraz doboru skutecznych technik komunikacyjnych.

Z perspektywy czasu stwierdzam, że współpraca z De Integro to rentowna inwestycja w rozwój zespołu.

Piotr Wolak

Dyrektor ds. Handlowych

CENTRUM KLIMA S.A.

Firma De Integro przeprowadziła szkolenie z Komunikacji Interpersonalnej i Technik Obsługi Klienta dla naszego zespołu handlowego i pracowników serwisowo-technicznych.

Trener – Pan Dariusz Olszewski bardzo wnikliwie zgłębiał specyfikę naszej działalności. Efekty tej pracy mogliśmy zaobserwować podczas szkolenia, kiedy omawiane zagadnienia i przygotowane ćwiczenia w dużej mierze odzwierciedlały realia z jakimi stykamy się na co dzień w naszej pracy. Trener ujął nas swoim doświadczeniem biznesowym, wiedzą merytoryczną i praktyką popartą licznymi przykładami. Warsztaty były przeprowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczestników i elastycznie dostosowujący program do potrzeb grupy.

Dla uczestników – osób w dużej mierze z wykształceniem technicznym bardzo przydatna okazała się wiedza dotycząca typów osobowości. Przekazana wiedza i związana z nią umiejętność dopasowywania stylów komunikacji do rozmówcy przydaje się w codziennych czynnościach pracowników zarówno w pracy z klientem jak i w relacjach biurowych.

Mogę polecić Pana Dariusza Olszewskiego wszystkim zainteresowanym nauczeniem swoich pracowników patrzenia na relacje biznesowe oczyma klienta.

Tomasz Karwat

Dyrektor Zarządzający

TECHNICAL MANAGEMENT

Firma De Integro przeprowadziła dla POLCAN w 2012r. projekt szkoleniowy obejmujący takie zagadnienia tematyczne jak:

– komunikacja,

– profesjonalnego sposobu dotarcia do klienta,

– budowania relacji z klientem,

– skutecznej perswazji i sprzedaży,

– skuteczne zarządzanie sobą w czasie,

– pro aktywność i automotywacja.

Cały projekt, począwszy od badania naszych potrzeb, poprzez przygotowanie warsztatów, zakres merytoryczny programu i formę jego przeprowadzenia w pełni spełnił nasze oczekiwania.

Przeprowadzone szkolenia zostały przez uczestników uznane za wartościowe i wysoko ocenione. Zarówno pod względem merytorycznym jak też profesjonalizmu, komunikatywności i zaangażowania trenerów.

Stworzona podczas warsztatów atmosfera, w połączeniu z dynamiczną formą zajęć, ciekawymi ćwiczeniami i wieloma przykładami praktycznego zastosowania przekazywanych treści sprawiły, że duża część poruszanych zagadnień jest przez uczestników wykorzystywana w codziennej pracy.

Mając powyższe na uwadze, rekomenduję firmę De Integro jako profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Beata Sokołowska

Kierownik Działu Handlowego

POLCAN

Sprzedaż to chyba najbardziej strategiczny i najbardziej wrażliwy na wahania obszar działania firmy. Praca handlowca to działanie narażone na szereg negatywnych bodźców z którymi ludzie ci musza sobie radzić. Jak jest dobrze i realizowane są plany to zmartwienia nie ma, lecz zdarza się że jedna lub kilka osób ma gorszy czas i ich spadek wiary w sukces, produkt, firmę lub w siebie udziela się pozostałym. Taka sytuacja to czas na wsparcie zespołu. Przypomnienie im tego co pewnie część z nich wie, pokazanie, że warto coś zmienić w swoim działaniu bo inaczej nie ma szans na zmianę rezultatów, pokazanie czegoś nowego i ciekawego. Tu też rodzi się pytanie jak to zrobić, aby pogodzić pewne sprzeczności, jak zaplanować spotkanie aby każdy coś z niego wyniósł i jak je przeprowadzić aby wszyscy byli zaangażowani?

Z takimi dylematami borykałem się planując szkolenie dla swojego licznego i zróżnicowanego zespołu. Spotkanie z Panem Dariuszem Olszewskim z firmy De Integro przekonało mnie, że moje dylematy nie są mu obce. Podczas rozmowy czułem, iż Pan Dariusz świetnie rozumie mój punkt widzenia, a wysuwane przez niego sugestie i propozycje wychodziły naprzeciw zgłaszanym potrzebom. To zadecydowało, że po kolejnym spotkaniu zdecydowałem się przeprowadzić ten projekt z firmą De Integro.

Wspólnie spędzony czas na dokładnej analizie potrzeb i diagnozie sytuacji sprawił, że przygotowany warsztat okazał się być nie tylko merytoryczną odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania, ale również świetnie przygotowanym, angażującym uczestników treningiem. Ćwiczenia stanowiące znaczący element spotkania, w prosty i odczuwalny sposób pokazywały rzeczy o których może niektórzy wiedzieli, lecz nie mieli okazji doświadczyć działania tej teoretycznej prawdy. Uczestnicy oprócz tego, że dobrze się bawili, zdobyli szereg nowych i praktycznych informacji, technik, i metod postępowania w pracy handlowca. Pan Dariusz Olszewski wykazał się bogatym doświadczeniem sprzedażowym, barwnie przeplatając spotkanie adekwatnymi do sytuacji przykładami i anegdotami.

Jako usatysfakcjonowany zleceniodawca i jednocześnie zadowolony uczestnik tych warsztatów, mogę z pełnym przekonaniem rekomendować firmę De Integro jako profesjonalną organizację szkoleniową.

Rafał Stalmach

Dyrektor Handlowy

BEMKO Sp. z o.o.

Pan Dariusz Olszewski prowadził warsztaty z komunikacji dla dwu grup naszych pracowników. W zajęciach wzięło udział 24 pracowników podzielonych na dwie grupy.

Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników pod względem ich przydatności w pracy oraz samego sposobu i poziomu prowadzenia.

Z przyjemnością rekomenduję firmę De Integro jako partnera szkoleniowego.

Marek Sachmata

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

Firma De Integro organizowała i realizowała warsztaty dla dyrektorów, managerów i inżynierów sprzedaży EMERSON PROCESS MANAGEMENT Sp. z o.o. Zakres szkolenia obejmował m.in. doskonalenie umiejętności przeprowadzania prezentacji i wystąpień publicznych.

Każda z grup, bardzo wysoko oceniła przydatność i zawartość szkolenia, jak również osobę trenera, Pana Dariusza Olszewskiego.

W ocenach uczestników przewijały się takie stwierdzenia jak:

– praktyczne podejście do prezentacji ze wzmocnieniem silnych stron uczestników

– całościowe potraktowanie tematu na bazie indywidualnych wystąpień

– inspirujące sugestie i przemyślenia podsumowujące ćwiczenia i wystąpienia

– ciekawa forma zajęć, wciągające, interaktywne, podparte przykładami prowadzenie

– przygotowanie, atmosfera, przejrzystość i swoboda komunikacji

Szkolenie uświadomiło niską skuteczność dotychczasowego stylu prezentacji i wzbudziło potrzebę zmiany jakościowej wystąpień.

Bez żadnych wątpliwości stwierdzam, że firma De Integro w naszym przypadku wykonała bardzo dobrą pracę i z przyjemnością rekomenduję ją jako sprawdzonego i rzetelnego partnera szkoleniowego

Marek Pieńkowski

Dyrektor Generalny

EMERSON PROCESS MANAGEMENT

Na wybór firmy De Integro wpływ miało przede wszystkim bogate doświadczenie biznesowe i sprzedażowe trenera Pana Dariusza Olszewskiego. W 2012r. przeprowadziliśmy przy współpracy z tą firmą dwa ważne dla nas projekty.

Pierwszy dotyczył rozwoju kompetencji kadry managerskiej FAGOR GASTRO POLSKA w obszarze wystąpień publicznych. Drugi związany był z rozwojem sieci dealerskiej i podnoszeniem umiejętności komunikacyjno-sprzedażowych w tym kanale sprzedaży.

Oba tematy przeprowadzone przez Pana Dariusza Olszewskiego zostały ocenione bardzo pozytywnie przez uczestników warsztatów. Zarówno pracownicy FAGOR jak i uczestnicy spotkań dla dealerów, bardzo pochlebnie wypowiadali się o sposobie prowadzenia zajęć oraz ich merytorycznej i praktycznej zawartości. Godnym podkreślenia jest fakt, że trener potrafił nawiązać relacje i zbudować sympatyczną przyjazną atmosferę w każdej grupie, choć były one dość różnorodne pod wieloma względami. Zróżnicowana, wypełniona ćwiczeniami, anegdotami i przykładami forma zajęć, zaowocowała zaangażowaniem uczestników. Zaś główny akcent położony na sposoby i możliwości praktycznego zastosowania przekazywanych treści przełożył się na dostrzegalną zmianę zachowań.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z De Integro i z przyjemnością rekomenduję tę firmę jako sprawdzoną i godną polecenia.

Jakub Szlapański

Specjalista ds. Marketingu

Fagor Gastro Polska

W imieniu firmy Viridian Sp. z o.o., czołowego dystrybutora urządzeń medycznych firmy Philips, pragnę serdecznie podziękować Pani Iwonie Nowak i panu Dariuszowi Olszewskiemu z firmy De Integro za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla naszego zespołu sprzedaży.

Przyznam szczerze, iż pierwsze spotkania obfitujące w szereg dociekliwych pytań odbierałem z pewnym zdziwieniem. Efekty tych początkowych rozmów, również z uczestnikami, doceniłem jednak podczas warsztatów. Program spotkań odzwierciedlał specyfikę naszej branży i w trafny sposób odpowiadał na wynikające stąd nasze potrzeby. Dużo praktycznych ćwiczeń opartych na kilku teoretycznych zasadach pokazało uczestnikom obszary wymagające doskonalenia warsztatu handlowego, a zaproponowane techniki i praktyczne sposoby postępowania wzbogaciły ich wachlarz zachowań handlowych.

Bardzo praktycznym rozwiązanie zastosowanym przez firmę De Integro było zlecenie uczestnikom „pracy domowej” pomiędzy kolejnymi warsztatami. Było to dla zespołu pewnym zaskoczeniem, niemniej z perspektywy czasu okazało się świetną formą utrwalenia w praktyce poznanych na warsztatach umiejętności, które mają dzięki temu szansę stać się nawykami. Z tego też względu z ogromną przyjemnością mogę polecić firmę De Integro jako skuteczną firmę szkoleniowo-doradczą. Duże doświadczenie i praktyczne podejście do tematu sprawiają, że grupa szybko nabiera zaufania do trenerów; ich osobowość oraz urozmaicony i wesoły sposób prowadzenia zajęć łatwo niweluje początkowy dystans i otwiera nawet najbardziej nieufnych uczestników.

Tomasz Woźnicki

Prezes Zarządu

VIRIDIAN POLSKA SP. Z O.O.

To co z naszej strony zdecydowało o współpracy z firmą De Integro przy realizacji projektu z „Wystąpień Publicznych” – to doświadczenie i wyróżniający się sposób podejścia. Spotkanie, którego celem miała być diagnoza potrzeb szkoleniowych i oczekiwań dotyczących efektów projektu.

Poświecony czas okazał się owocny. Trener stworzył miłą sympatyczną atmosferę współpracy i otwartości, zachęcał i umożliwiał każdemu uczestnikowi aktywny udział, dawał ciekawe wskazówki i sugestie oraz przytaczał przykłady a cały program warsztatów prowadzony był w oparciu o ciekawe ćwiczenia.

Dla nas jako uczestników tych warsztatów, najciekawsze były odwołania do sytuacji, których niemal każdy z uczestników doświadczył w swoim życiu. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno praktyczność i skuteczność programu jak również kompetencje trenera .

Warsztaty spełniły nasze oczekiwania i z przyjemnością rekomenduję usługi świadczone przez De Integro.

Krzysztof Szukiłowicz

Dyrektor Handlowy

FIRE- MAX Sp. z o.o.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” serdecznie dziękuje Panu Dariuszowi Olszewskiemu za przeprowadzenie dla członków naszego Stowarzyszenia następujących warsztatów:

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I SYTUACJĄ TRUDNĄ EMOCJONALNIE,

oraz

SKUTECZNA KOMUNIKACJA (Kreowanie rzeczywistości przez zmianę postaw wobec świata i ludzi).

Powyższe warsztaty przeprowadził Pan w sposób profesjonalny i kompetentny! Wszyscy uczestnicy warsztatów niemal jednogłośnie stwierdzili, że dzięki uczestnictwu w nich, mogli bardziej poznać siebie i zrozumieć, jak bardzo nasza wewnętrzna postawa i stan emocjonalny, ma wpływ na skutki wielu zdarzeń w życiu. Bardzo istotnym odkryciem był dla nas fakt, że poprzez zmianę postaw i zachowań możemy wpływać na rzeczywistość oraz skuteczność naszego działania poprawiając sobie i innym jakość życia.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości spotkamy się na kolejnych warsztatach, ponieważ oczekują tego nasi członkowie, będący w większości rodzicami dzieci niepełnosprawnych, zmagający się nieustannie z mnóstwem problemów życiowych.

Łącząc wyrazy szacunku

Krystyna Dąbrowska

Prezes Stowarzyszenia

Rekomendujemy firmę De Integro, którą wybraliśmy do współpracy przy projekcie doskonalenia umiejętności zespołu handlowego.

Po spotkaniu z handlowcami mającymi być uczestnikami szkolenia, Pan Dariusz Olszewski przekonał nas, że korzystne będzie poszerzenie projektu o osoby z obszaru logistyki, magazynu i obsługi klienta stale współpracujące z działem handlowym. Argumenty przemawiające za takim działaniem były zasadne i pokrywały się z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy między tymi działami firmy. Przystaliśmy więc na te sugestie.

Warsztaty zostały dostosowane do potrzeb uczestników i były przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Podkreślali to wszyscy pracownicy, wysoko oceniając ich przydatność, sposób przekazywania wiedzy i przyjazną atmosferę. Trener zebrał pochlebne opinie za elastyczność, ciekawe i inspirujące sugestie, żywy sposób prowadzenia i duże praktyczne doświadczenie managerskie.

Realizacja projektu spełniła nasze oczekiwania i w przyszłości również zamierzamy zapraszać firmę De Integro do współpracy.

Jerzy Gąsiewski

Dyrektor Zarządzający

Kuchnie Świata S.A.

W imieniu Summit Motors Poland Sp. z o.o. wyrażam pełne zadowolenie ze współpracy z Panem Dariuszem Olszewskim z firmy De Integro. Pragnę polecić go jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w dziedzinie usług doradczo rozwojowych, w szczególności w dziedzinie badań i diagnozy kadry sprzedażowej.

Pan Dariusz Olszewski kilkakrotnie wykonywał dla nas badania polegające na obserwacji i weryfikacji zgodności z oczekiwaniami zachowań naszego zespołu handlowców. Każdy projekt poprzedzony był gruntowną analizą potrzeb i celu, jaki nasza organizacja wiąże z takim badaniem. W trakcie projektu odczuwalne było zaangażowanie i pełna współpraca ze strony wykonawcy. Pragnę nadmienić, iż wszystkie osoby biorące udział w projekcie ze strony De Integro wykazały się dużym profesjonalizmem, zrozumieniem sytuacji i specyfiki naszego biznesu. Na szczególną uwagę zasługuje otwartość i elastyczność na zgłaszane przez nas nawet w trakcie projektu uwagi i pomysły.

Każdy projekt zakończony był wyczerpującym raportem, który oprócz wymaganych kwestii zawierał również szereg dodatkowych spostrzeżeń i sugestii rozwojowych dotyczących poszczególnych pracowników. Prezentowane wnioski podparte były solidną dokumentacją lub rzetelnym opisem sytuacji, na bazie których zostały postawione.

Pragnę podkreślić, iż współpraca z Panem Dariuszem Olszewskim zawsze była miłym doświadczeniem biznesowym, a korzystając z okazji chcę dziękować za jej dotychczasowy przebieg.

Paweł Tomaszek

Dyrektor UżywaneJakNowe.pl

AUTO PLAZA – HONDA PLAZA – AUTO PLAZA BIELANY

W związku z wybudowaniem w nowej siedzibie firmy Kessel sp. z o.o. centrum szkoleniowego z interaktywną ekspozycją zależało nam, aby prezentacje naszych doradców technicznych stały na najwyższym poziomie. Szukaliśmy więc firmy, którą spełni nasze oczekiwania czyli zaprezentuje nam najważniejsze elementy skutecznej prezentacji. Oferta firmy De Integro została przez nas wybrana jako najbardziej pasująca do naszej koncepcji.

Szkolenie pod wieloma względami było wyjątkowe. Tu ukłon w stronę Pana Dariusza Olszewskiego, który w bardzo elastyczny sposób, dopasowując się do potrzeb całej grupy potrafił tak poprowadzić szkolenie, że zainteresowanie uczestników cały czas było na najwyższym poziomie. Ciekawe gry, zabawne skojarzenia, a przede wszystkim duża wrażliwość i szacunek prowadzącego dla uczestników sprawiły, że czując się bezpiecznie chętnie próbowali swoich sił i słuchali przyjaznych opinii grupy i pana Darka, co przyniosło dla każdego wymierne korzyści. Nadmienię tylko, że szkolenie pod względem organizacyjnym(materiały, wszystkie potrzebne do szkolenia „rekwizyty”, punktualność) było również bez zarzutu.

Ocena szkolenia przez naszych pracowników była entuzjastyczna. Jeżeli będziemy potrzebowali kolejnego szkolenia to zarówno firmę jak i osobę mamy już wybraną, jesteśmy zadowoleni. Dla wszystkich, którzy mają z panem Darkiem pierwszy kontakt i podejmują decyzję wyboru firmy szkoleniowej, gorąco polecam.

Panu Darkowi życzę wielu sukcesów, a nam kolejnego szkolenia, dzięki któremu znowu dowiemy się więcej o sobie i o innych, co jest podstawą dobrego biznesu.

Marcin Mazurkiewicz                Katarzyna Wilk                      Krzysztof Sobczyk

Kierownik Działu Inwestycji      Kierownik ds. Handlowych      Wiceprezes Zarządu

Kessel sp. z o.o.                         Kessel sp.zo.o                         Kessel sp.z o.o

Z usług firmy De Integro skorzystaliśmy w ramach prowadzonej przez LIBET S.A polityki handlowej w obszarze systematycznego rozwoju jakości funkcjonowania sieci dealerskiej.

Trenerzy De Integro przeprowadzili dla partnerów biznesowych LIBET S.A. dwa tematy adresowane do grupy ponad 120 osób:

1- Jakość obsługi klienta jako istotny czynnik poprawy obrotu.

2- Aktywna sprzedaż produktów klasy „Premium” narzędziem zwiększenia marży.

Program, odwoływał się do doświadczeń uczestników i zawierał ćwiczenia skłaniające do refleksji nad mechanizmami podejmowania decyzji zakupowych przez klienta.

Współpraca z De Integro spełniła nasze oczekiwania i została pozytywnie oceniona przez osoby biorące udział w zajęciach.

Paweł Ott

Dyrektor Sprzedaży

LIBET S.A.

Myślę, że każda firma dysponująca wysokokwalifikowanymi, doświadczonymi pracownikami, ekspertami w swojej dziedzinie, ma pewną trudność z tym, jak takich ludzi dalej szkolić i rozwijać. Zapraszanie ich na szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta często napotyka na ich naturalny opór i komentarze typu „Czego jeszcze mogą nas nauczyć?” Takie szkolenia jednak, zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego, są szczególnie potrzebne. Wtedy właśnie klient szczególnie ostrożnie wydaje swoje pieniądze, a właściwe podejście i jakość obsługi bardzo często decydują o otrzymaniu zamówienia.

W takiej sytuacji znalazła się firma Aerzen podejmując decyzję o przeszkoleniu zespołu sprzedażowego z zakresu skutecznej komunikacji i obsługi klienta. Mimo początkowego oporu tzw „starych wyg”, prowadzący szkolenie Pani Iwona Nowak i Dariusz Olszewski z firmy DE INTEGRO, po wcześniejszej solidnej diagnozie, przygotowali bardzo ciekawy i bogaty warsztat, którego treści wciągnęły nawet najbardziej sceptycznych uczestników.

Na szczególne podkreślenie zasługuje żywy i nieszablonowy sposób prowadzenia zajęć, oryginalność ćwiczeń i różnorodność stosowanych metod przekazu wiedzy. Z powyższych względów mam przyjemność polecić w/w trenerów jako osoby o dużym doświadczeniu i bogatym warsztacie szkoleniowym. Wiem, że rozumiejąc biznes -świetnie wychodzą naprzeciw jego oczekiwaniom.

Mgr inż. Artur Dybała

Dyrektor Zarządzający

AERZEN POLSKA Sp. z o.o.

W trzecim kwartale 2013 roku Pan Dariusz Olszewski z firmy De Integro przeprowadził u nas cykl coachingowy dotyczący doskonalenia umiejętności sprzedaży telefonicznej. Cykl był opracowany na potrzeby Elfa Distrelec i przeprowadzony został w sposób perfekcyjny.

Po kilkumiesięcznym okresie zauważam zdecydowaną poprawę jakości rozmów jak również ich skuteczności.

Polecam Pana Dariusza Olszewskiego De Integro jako partnera godnego zaufania i skutecznego.

Leszek Sierpiński

Dyrektor Zarządzający

Elfa Distrelec Sp. z o.o.

Firma szkoleniowa De Integro zrealizowała na nasze zlecenie warsztaty rozwojowe dla menadżerów z zakresu komunikacji i wystąpień publicznych.

Celem projektu, przeznaczonego zarówno dla zarządzających, jak i dla menadżerów średniego szczebla było doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz innych wystąpień publicznych, a także przeprowadzenie diagnozy indywidualnej uczestników metodą Instights Disovery.

W naszej opinii firma De Integro zrealizowała projekt zgodnie z założeniami programowymi, obowiązującymi standardami merytorycznymi oraz naszymi oczekiwaniami. Wart podkreślenia jest profesjonalizm trenera Pana Dariusza Olszewskiego oraz kompleksowe podejście do projektu, także w okresie poszkoleniowym. Na wysoką ocenę zasługuje poziom realizacji całego projektu.

Z przyjemnością rekomenduję firmę De Integro jako sprawdzonego dostawcę usług szkoleniowych, które świadczy w sposób kompetentny, odpowiedzialny na podstawie usystematyzowanej metodologii i z należytą wrażliwością w odniesieniu do potrzeb uczestników szkolenia.

Izabela Nadgrodkiewicz

Dyrektor ds. Personalnych

Feu Vert Polska Sp. z o.o.

W lutym 2014 mieliśmy przyjemność odbyć z naszym zespołem sprzedażowym szkolenie „Cold Calling” organizowane przez firmę De Integro i przeprowadzone przez Pana Dariusza Olszewskiego.

Na szkolenie zdecydowałem się widząc nasze problemy w firmie polegające na odpowiedniej komunikacji telefonicznej z potencjalnymi klientami (omawiając nasze oferty) ale również problemy z umówieniem inżyniera sprzedaży na wizytę do klienta. Często spotykaliśmy się z odmową klienta, choć wiedzieliśmy, że klient ma potencjał i byłby zainteresowany naszą ofertą.

Po kilku rozmowach z Panem Dariuszem Olszewskim i przeanalizowaniu naszych potrzeb zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie specjalnego szkolenia „Cold Calling”. Przyznaję, że szkolenie odbyło się profesjonalnie i było dostosowane specjalnie pod nasze potrzeby. Pan Dariusz wykazał się dużą elastycznością dostosowując program szkolenia do problemów zgłaszanych już nawet w trakcie szkolenia. Dzięki temu po szkoleniu miałem odczucie dobrze wydanych pieniędzy.

Obecnie obserwując swój zespół jak i również siebie widzę, że wprowadzone przez Pana Dariusza sugestie poprawy sposobu rozmowy przynoszą spodziewany efekt w postaci znacznie lepszej komunikacji telefonicznej z klientami.

Paweł Naglik

Dyrektor Kubler Sp. z o.o.

Niniejszym udzielam rekomendacji firmie „De Integro” i jej trenerowi Panu Dariuszowi Olszewskiemu za przeprowadzone szkolenia handlowego o tematyce: „Trening komunikacji interpersonalnej- czyli co robić, żeby inni nas rozumieli i chcieli z nami handlować.”

Trening obejmował grupę handlowców spółki Blachotrapez Sp. z o.o. obsługujących na co dzień dystrybutorów hurtowych z terenu całej Polski. Jasna i przyjemna w przekazie forma szkolenia, połączona z ciekawymi warsztatami praktycznymi zabawami i przykładami spowodowała, że zespół zaangażował się czynnie w szkolenie. Handlowcy odkryli nowe możliwości dotarcia do różnych grup

klientów, reprezentujących różne typy osobowości. Z pewnością wiedzę wyniesioną ze szkolenia wykorzystują w codziennej pracy z klientem a wskazówki przekazane przez Pana Dariusza pomagają rozwiązywać problemy komunikacyjne jakie napotykają na swojej drodze.

Nasza firma Blachotrapez Sp. z o.o z pewnością będzie kontynuowała proces edukacji swoich pracowników we współpracy z firmą De Integro. Polecam taką współpracę każdej firmie stawiającej na rozwój swojej działalności!

Mateusz Kubiński

Dyrektor Sprzedaży Hurtowej

„Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.” Heraklit z Efezu

Hotel Windsor **** dziękuje Panu Dariuszowi Olszewskiemu za PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA ZESPOŁU SPRZEDAŻY z zakresu ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.

Warsztaty zainspirowały uczestników do głębszych przemyśleń i refleksji nad swoim podejściem do zmian. Zajęcia zorganizowane zostały w angażujący i zabawowy sposób, tak aby pozwolić uczestnikom doświadczyć własnych zachowań i zainspirować samych siebie do głębszych przemyśleń nad skutecznością, efektywnością oraz nawykami i rezultatami w dłuższym okresie.

Do zobaczenia na kolejnych realizacjach Panie Dariuszu!

Z WYRAZAMI SZACUNKU

Przemysłąw Matyjanka

Dyrektor Generalny

W dniach 30-31 maja 2015 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu z zakresu ” Właściwa komunikacja narzędziem skutecznej współpracy”, jakie przeprowadziła dla nas Firma szkoleniowa De Integro.

Głównym atutem szkolenia okazał się kompetentny doświadczony trener, Pan Dariusz Olszewski, który wykazał się wysokim poziomem merytorycznym, a także organizacyjnym. Uczestnicy szczególnie cenili sobie interesujący i zaskakujący sposób prowadzenia szkolenia oraz bardzo dobry kontakt z grupą poprzez stworzenie atmosfery współpracy. Zajęcia zawierały wiele ćwiczeń i sytuacji aktywizujących uczestników. Program był na bieżąco dostosowywany do potrzeb grupy.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę Szkoleniową De Integro jako partnera, rzetelnego, odpowiedzialnego i co najważniejsze kompetentnego w realizacji.

Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli szansę, aby skorzystać z usług Pana Dariusza i jego firmy.

Jacek Grzech

Całonek Zarządu

EUROWATER Sp. z o.o.

Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą De Integro w zakresie rozwoju kompetencji miękkich naszego zespołu handlowego. Firma ta zrealizowała dla naszych handlowców warsztaty pod hasłem „Trening Efektywnej Sprzedaży”.

Uczestniczący w projekcie handlowcy bardzo wysoko ocenili zajęcia, szczególnie podkreślając szybkie zbudowanie relacji z grupą, ciekawą formę prowadzenia skłaniającą do aktywnego uczestnictwa oraz różnorodność ćwiczeń zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Warsztaty wzbogaciły uczestników o wiele ciekawych i praktycznych technik i strategii handlowych, pozwoliły lepiej zrozumieć zachowania i postawy klientów oraz własne nawykowe reakcje. Ponadto zajęcia stworzyły możliwość przećwiczenia i świadomego doboru efektywnych zachowań sprzedażowych dostosowanych do sytuacji i osoby klienta.

Warsztaty spełniły nasze oczekiwania a sposób ich prowadzenia i przekazywania wiedzy zarówno od strony formalnej jak merytorycznej jest godny polecenia.

Piotr Glinka

Prezes Zarządu

Turck Sp. z o.o.

ZIEHL-ABEGG Polska lider na rynku wentylatorów i napędów, do realizacji projektu szkoleniowego wybrał firmę De Integro.

Przeprowadzone warsztaty spełniły nasze oczekiwania i zostały wysoko ocenione przez managerów, przedstawicieli handlowych jak również pozostałych pracowników. Biorący udział w szkoleniu, w swojej ocenie podkreślali szczególnie: oryginalność prowadzenia, praktyczne przykłady zachowań i liczne pomocne ćwiczenia skłaniające do czynnego udziału w zajęciach.

Przygotowane na nasze potrzeby warsztaty wyczuliły nas na mechanizmy zachodzące w relacjach międzyludzkich oraz pomogły doskonalić skuteczne techniki komunikacji i współpracy z klientem.

Dziękując firmie De Integro za dotychczasową współpracę jednocześnie rekomenduję jej usługi.

Adam Korzybski

Prezes

ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o.

EPSON EUROPE B.V. oddział w Polsce – lider w dziedzinie obrazowania cyfrowego, w ramach wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych przeprowadził projekt szkoleniowy. Jednym z celów, który przyświecał temu projektowi było zbudowanie zespołu z grupy osób dotychczas działających indywidualnie, w większości nowozatrudnionych i silnie bazujących na doświadczeniach zdobytych u poprzednich pracodawców. Chodziło również o wypracowanie i wyćwiczenie w tej grupie skutecznych metod funkcjonowania w relacjach z partnerami biznesowymi.

Projekt ten zdecydowaliśmy się zrealizować przy wsparciu firmy De Integro. Niewątpliwie istotny wpływ na te decyzję miało ponadprzeciętne zaangażowanie Pana Dariusza Olszewskiego, który wykazał się dużym zrozumieniem biznesu, aktualnej sytuacji i realiów działania EPSON.

Wnikliwa analiza i włączenie w proces przygotowania projektu uczestników szkolenia zaowocowała powstaniem warsztatu dopasowanego do sygnalizowanych potrzeb.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że projekt od strony formy i treści przekazu, jak również wyraźnie położonych akcentów na mechanizmy i istotę omawianych zagadnień został przeprowadzony bardzo profesjonalnie. To, co w opiniach uczestniczących w szkoleniu pracowników było odmienne od ich dotychczasowych doświadczeń, to położenie nacisku na różnice w osobowościach ludzi, zwracanie uwagi na indywidualne preferencje oraz stworzenie atmosfery zachęcającej do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, dzielenie się doświadczeniami i bezpieczne zgłaszanie wątpliwości.

Realizacja projektu spełniła nasze oczekiwania raz jeszcze potwierdzając, że wybór firmy De Integro był właściwą decyzją. Z tej racji chętnie polecam usługi De Integro , jej profesjonalny i elastyczny sposób dziania oraz duże wyczucie i zrozumienie biznesu.

Krzysztof Modrzewski

National Sales Manager

EPSON EUROPE B.V. oddział w Polsce

Zapraszając firmę De Integro do współpracy przy realizacji projektu szkolenia zespołów handlowych Husqvarna Poland, braliśmy pod uwagę przede wszystkim długoletnie praktyczne doświadczenie biznesowe, kompetencje sprzedażowe jak również opinie dotychczasowych klientów tej firmy.

Z perspektywy czasu bardzo dobrze oceniam podjętą decyzję.

Współpraca z De Integro na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie. Rozpoznanie potrzeb i intencji, zrozumienie różnorodności naszych głównych obszarów biznesowych, otwartość i elastyczność doprowadziły do opracowania ciekawego merytorycznie programu, który w pełni spełnił nasze oczekiwania i pozytywnie zaskoczył uczestników.

Projekt zebrał bardzo pochlebne opinie. Zwracano uwagę na sposób prowadzenia, różnorodność formy, dopasowanie przekazu do grupy, atmosferę, ciekawe ćwiczenia i taki sposób prowadzenia który utrzymywał uwagę i „wciągał” w aktywne uczestnictwo . Od strony merytorycznej warsztaty wzbogaciły nas w dużo wiedzy. Pokazały i pozwoliły zrozumieć szereg nieuświadamianych do tej pory mechanizmów występujących w relacjach handlowych. Całość dostarczyła materiału do przemyśleń i refleksji nad skutecznością dotychczasowych nawyków, zachowań i postaw.

Polecam firmę De Integro szczególnie tym, którzy przedkładają budowę i wzrost biznesu o zrozumienie, dopasowanie i długotrwałe relacje z klientem ponad sprzedaż przy użyciu samych technik i tricków handlowych. De Integro w bardzo przejrzysty sposób umie pokazać skuteczność jednego i drugiego podejścia.

Maciej Konieczny

Sales & Marketing Manager

Husqvarna Poland Sp. z o.o.

W lipcu 2016 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningu umiejętności handlowych dla menedżerów sprzedaży organizowanym przez firmę De Integro.

Prowadzone przez Pana Dariusza Olszewskiego szkolenie oceniamy bardzo wysoko, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej i sposobów na lepsze nawiązywanie kontaktów z klientami.

Efekty szkolenia, zwłaszcza dzięki zwróceniu uwagi na pewne szczegóły o których nie zawsze się pamięta, przyszły bardzo szybko. Można powiedzieć, że wdrożenie przekazanych na podczas treningu wskazówek, juz w kolejnych trzech dniach przyniosło wymierne efekty. Zauważalnie zmienił się sposób rozmów z klientami, co szybko przełożyło się na zbudowanie lepszych więzi biznesowych.

Bez wątpienia możemy polecić firmę De Integro jako rzetelną i kompetentną w zakresie szkoleń.

Wojciech Leszczyński

P.I. KONTECH Sp. z o.o.

W imieniu firmy STERCONTROL Marek Grdeń oświadczam, że współpracujemy z firmą De Integro Dariusz Olszewski w zakresie szkoleń dotyczących doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz sprzedaży telefonicznej.

Pomimo negatywnego nastawienia do tego typu projektów, które z reguły przeprowadzane są w sztampowy, nieciekawy, wykładowy sposób i niewiele wnoszą. Muszę przyznać, że szkolenie oferowane przez firmę De Integro pozytywnie mnie zaskoczyło. Na uwagę zasługuje w szczególności bardzo ciekawa i nowatorska metoda budowania profilu osobowości pracownika. Samo szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatów, dzięki czemu wszyscy pracownicy aktywnie biorą udział w rozwiązywaniu postawionych problemów. Bardzo interesujące testy oraz zadania, profesjonalnie przygotowane materiały dla uczestników. Prezentacja minimalistyczna. Głównie prowadzący zadaje pytania, aby wywiązała się rzeczowa dyskusja, która pozwoli wyciągnąć wnioski. Prowadzący Pan Dariusz Olszewski posiada obszerną wiedzę popartą kilkuletnim doświadczeniem dzięki czemu szkolenie jest merytoryczne i praktyczne.

Zdecydowanie z czystym sumieniem polecam szkolenia firmy De Integro. Nie będzie to zmarnowany czas, a wiedza pozyskana od praktyków rozumiejących istoty procesów sprzedaży i kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach, zdecydowanie poprawi kontakty między pracownikami oraz ich skuteczność w pracy.

Marek Grdeń

Właściciel

STERCONTROL

Oświadczamy, że firma De Integro przeprowadziła dla nas szkolenie „Trening umiejętności handlowych”. Szkolenie zostało przeprowadzone należycie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Pan Dariusz Olszewski wykazał pełen profesjonalizm i doświadczenie w trakcie prowadzonego szkolenia. Umiejętności trenerskie zostały wysoko ocenione przez pracowników naszej firmy.

Pragniemy zarekomendować firmę De Integro, jako godnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Jacek Juszczak

Właściciel

JUSKY

W styczniu 2018r. Zespół Hedpes miał przyjemność odbyć szkolenie „Jak skutecznie używać telefonu, uzyskać niezbędne informacje, przygotować ofertę i monitorować jej losy?” przeprowadzone przez Pana Dariusza Olszewskiego z firmy „De Integro”.

Prowadzący wykazał się dużą elastycznością dostosowując program szkolenia do problemów zgłaszanych w trakcie zajęć. Główny akcent został położony na sposoby oraz możliwości praktycznego zastosowania przekazywanych treści.

Od strony merytorycznej uzyskaliśmy odpowiednią wiedzę. Przedstawiono nam w jaki sposób zrozumieć szereg nieuświadomionych do tej pory mechanizmów występujących w telefonicznych relacjach handlowych z klientem.

Integralną częścią procesu szkolenia stanowiły zajęcia o charakterze warsztatowym, doskonalące umiejętności profesjonalnego komunikowania się w kontakcie telefonicznym. Zajęcia wypełniano anegdotami i przykładami. Prowadzono warsztaty w sposób, który utrzymywał zarówno uwagę jak i zaangażowanie uczestników.

Wszyscy świetnie się bawili. Dodatkowo zdobywając szereg nowych oraz praktycznych informacji o technikach i metodach postępowania w pracy handlowca. Całość dostarczyła materiału do przemyśleń i refleksji nad skutecznością dotychczasowych nawyków. Efektem szkolenia ma być zmiana w zachowaniu i postawie pracowników pracujących na pierwszej linii kontaktu z klientem. Na zakończenie grupa wypracowała schemat rozmowy telefonicznej w firmie Hedpes.

Mikołaj Zielonecki

Prezes Zarządu

Hedpes Sp. z o.o.

Zapraszając firmę De Integro do współpracy przy realizacji szkolenia w zakresie Komunikacji interpersonalnej w firmie Panasonic Elecric Works braliśmy pod uwagę przede wszystkim długoletnie praktyczne doświadczenie biznesowe Pana Dariusza, jego kompetencje sprzedażowe, a także opinie klientów firmy.

Współpraca z De Integro przebiegała bardzo profesjonalnie od samego początku. Przeprowadzona została dość długa rozmowa wstępna, w celu zbadania naszych potrzeb, by lepiej dopasować do nich program szkolenia.

Dogłębne badanie potrzeb i intencji naszej firmy wraz z analizą różnorodności obszarów naszego zaangażowania a także skoncentrowanie się na głównych aspektach naszej działalności biznesowej doprowadziły do opracowania ciekawego, obszernego i przede wszystkim merytorycznego programu szkolenia, który spełnił oczekiwania pracowników na wszystkich szczeblach.

Projekt zebrał bardzo pochlebne opinie wśród uczestników, zwracano uwagę szczególnie na praktyczne doświadczenie Prowadzącego oraz jego podejście do pracy, ćwiczenia oraz sposób wypowiedzi był dopasowany, do jednak, zróżnicowanej grupy.

Od strony merytorycznej udało nam się poznać pewne aspekty ludzkich zachowań nieznanych lub niezauważalnych we wcześniejszych relacjach biznesowych, które niewątpliwie będziemy wykorzystywać. Dodatkowo mieliśmy możliwość lepszego poznania samych siebie, co również może okazać się pomocne w kontaktach służbowych i nie tylko.

Podsumowując, szkolenie rzuciło nowe światło na nas samych, a także ukazało pewne mechanizmy niezbędne w komunikacji, nie tylko biznesowej. Dodatkowym atutem była możliwość integracji pracowników pod okiem doświadczonego mentora.

Jarosław Moczak

Managing Director

Panasonic Electric Works Polska

Z De Integro współpracujemy już od kilku lat. Firma ta przygotowywała i realizowała dla naszego zespołu kilka projektów szkoleniowych, które zawsze były wysoko oceniane przez uczestników. W połowie 2017r. planowaliśmy zorganizować warsztaty strategiczne dla naszego zespołu sprzedażowego. Propozycja Pana Dariusza Olszewskiego z De Integro, aby połączyć ten projekt z integracją zespołu, bardzo nam się spodobała. Zaproponowana koncepcja i scenariusz projektu w przemyślany sposób łączył kwestie merytoryczne, zabawę, rywalizację i wypoczynek.

Organizacja imprezy była dopracowana w każdym calu, zarówno wybór miejsca, różnorodność scenariuszy dla zespołów, podsumowanie (oraz pogoda pastedGraphic.png) był bez zastrzeżeń.

W efekcie spędziliśmy 3 sympatyczne dni w mazurskiej scenerii, w ośrodku z domową i bardzo smaczną kuchnią. Zostaliśmy postawieni w zróżnicowanych sytuacjach biznesowych, które wymuszały kreatywność i pomysłowość w generowaniu niezbędnych do rozwoju biznesu rozwiązań. Całość była w przemyślany sposób podzielona między salę konferencyjną i zajęcia grupowe w plenerze, z których najbardziej zapadł w pamięci rejs żaglówkami, gdzie musieliśmy zmierzyć się z postawionymi sytuacjami biznesowymi.

Powstałe podczas tego rejsu pomysły i rozwiązania zostały podsumowane i uzupełnione przykładami przez prowadzącego w sposób, ukazujący nam inne możliwości realizacji rozwoju naszego biznesu. Dużo z nich udało się z sukcesem wdrożyć, uzyskując nową jakość.

Z przyjemnością rekomendujemy De Integro jako firmę szkoleniową, która oprócz merytorycznych kompetencji w pomysłowy sposób potrafi wychodzić poza obszar sali szkoleniowej i mobilizować uczestników do otwartości, pomysłowości i wychodzenia poza utarte schematy myślenia i działania.

Mateusz Kubiński

Dyrektor Sprzedaży Hurtowej

Blachotrapez Sp. z o.o.

Z firmą De Integro i Panem Dariuszem Olszewskim miałem okazję wcześniej współpracować przy innym projekcie. Z tego powodu, gdy w jednym z zespołów powstała potrzeba poprawy jakości obsługi klienta, iż zadanie to mogę powierzyć sprawdzonej wcześniej osobie (Firmie). Trudność projektu polegała na zdecydowanie różnej percepcji pracy zespołu w oczach samego zespołu i w oczach kierownictwa. Rodziło to pewną nieufność i było powodem braku zrozumienia.

Przygotowany i przeprowadzony przez Pana Olszewskiego program warsztatów spełnił nasze oczekiwania. Trener nawiązał relacje i zaangażował do aktywnego udziału w zajęciach dość sceptycznie nastawioną grupę. Uświadomił i pozwolił doświadczyć uczestnikom, że nie wszystko jest tak oczywiste jak im się wydaje i ludzie mogą mieć odmienne oczekiwania, sposoby patrzenia i oceny sytuacji.

Zajęcia zebrały pochlebne opinie, ich forma i treść pozytywnie zaskoczyła uczestników, a komentarze mówiły o pewnym niedosycie czasowym i inspirującym charakterze, który skłaniał do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami.

Warsztaty te były jednymi z pierwszych ale nie ostatnimi, dlatego polecam Pana Dariusza Olszewskiego i jego firmę De Integro.

Paweł Ott

Dyrektor Generalny

Riello Palniki Sp. z o.o.

Niniejszym rekomenduję firmę De Integro, jako godnego polecenia partnera biznesowego. Pan Dariusz Olszewski przeprowadził dla pracowników firmy CHIRON Polska Sp. z o.o. szkolenie z zakresu obsługi klienta oraz sposobów komunikacji.

Podczas szkolenia pracownicy nabyli praktyczną wiedzę i umiejętności zakresu skutecznego budowania relacji z klientem, identyfikowania stylów myślenia i zachowania klientów, pokonywania oporów klienta oraz przygotowania się do rozmów sprzedażowych.

Szkolenie zostało przygotowane merytorycznie i przeprowadzone w profesjonalny sposób, dzięki czemu zagadnienia zostały z łatwością przyswojone przez uczestników.

Polecam Pana Dariusza Olszewskiego, jako trenera prowadzącego szkolenia dla osób zajmujących się sprzedażą i mających bezpośredni kontakt z klientem.

Heinrich Allaut 

Prezes

CHIRON Polska Sp. z o.o.

Dla tak małej organizacji jak moja czas lock-downów i zamknięcia gospodarki był małym kataklizmem. Niemal 90% ograniczenie spotkań osobistych mogło być zabójcze dla firmy. Zdecydowałem sie wtedy na zainwestowanie w szkolenie, które poprawi i nauczy jak skutecznie wykorzystać telefon do nawiązywania kontaktu, budowania relacji i pozyskiwania informacji o potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach klienta.

O wsparcie w tej kwestii zwróciłem się do Pana Dariusza Olszewskim z firmy De Integro.
Kilka sesji w formule obserwacji przy pracy z bieżącą informacją zwrotną oraz cennymi i czasami odkrywczymi sugestiami zrobiło swoje. Oprócz ewidentnego zaobserwowania władnych przyzwyczajeń i popełnianych błędów, zastosowanie otrzymywanych wskazówek zaczęło przynosić rezultaty.
Dziękuję Panu Olszewskiemu za poświęcony czas i cenne uwagi. Pozwalają mi one swobodnie prowadzić rozmowy i świadomie kierować ich przebiegiem. Obecnie gdy nie ma zakazu spotkania się, metody przekazane przez Pana Dariusza Olszewskiego zdecydowanie poprawiają skuteczność umawiania spotkań i nawiązywania relacji już przy pierwszej rozmowie telefonicznej.
Polecam Dariusza Olszewskiego z firmy De Integro jako osobę z dużą wiedza praktyczną i doświadczeniem, skutecznego trenera i fachowego doradcę.

Jarosław Kopik
Właściciel
Jaremat

W imieniu firmy AFRY Poland Sp. z o.o. chcę wyrazić swoje zadowolenie z jakości szkolenia „Skuteczna komunikacja czyli co robić żeby inni nas rozumieli” przeprowadzonego przez Pana Dariusza Olszewskiego z firmy De Integro The Training Consulting and Management Company.
Od początku naszej współpracy Pan Dariusz Olszewski dał nam się poznać jako solidny i rzeczowy partner. Połączenie szerokiego doświadczenia biznesowego z wiedzą dotyczącą skutecznej komunikacji pozwoliły uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Rekomendujemy firmę De Integro The Training Consulting and Management Company jako profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowych.

Marek Wilman
Prezes
AFRY Poland Sp. z o.o.