"Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki."

"Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania."

Rozmowa online

Oto kilka sposobów, które mogą pomóc Ci utrzymać uwagę rozmówcy podczas rozmowy online:

 • Zachowaj otwartą postawę:
 • Twoja pozytywna i przyjazna postawa , aby rozmówca czuł się zrelaksowany i zmotywowany do rozmowy.
 • Zwróć uwagę na swoje tło:
  • Spróbuj usiąść przed prostym tłem, aby rozmówca mógł skupić się na Tobie, a nie na otaczającej Cię przestrzeni.
  • Włącz kamerę: Włączenie kamery może pomóc w nawiązaniu lepszego kontaktu w trakcie rozmowy online, ponieważ pozwala na wzajemną interakcję wizualną.
 • Słuchaj uważnie:
  • Aktywnie uczestnicz w rozmowie. Zadawaj pytania, odwołuj się do tego, co rozmówca mówi, a także daj mu czas na odpowiedź.
 • Unikaj przerywania:
  • nie przerywaj rozmówcy w trakcie wypowiedzi. Pozwól mu skończyć zdanie, a następnie odpowiedz na jego pytanie lub wyraź swoją opinię.
 •  Używaj mowy ciała:
  • przekazuj swoje emocje i wzmocniaj przekaz słowny.
  • Uśmiechaj się, kiwaj głową, używaj gestów.
  • Zwracaj uwagę na intonację i tempo mowy: Używaj zmian w intonacji i tempie mowy, aby wzbogacić swoją wypowiedź i uatrakcyjnić rozmowę.
  • Bądź konkretny: Staraj się mówić zwięźle i konkretnie, aby rozmowa była skuteczna i interesująca dla obu stron.
 • Staraj się utrzymać temat:
  • aby nie tracić uwagi rozmówcy i nie wprowadzać zamieszania w trakcie rozmowy.
 • Bądź autentyczny:
  • Bądź sobą i nie próbuj udawać kogoś innego. Autentyczność pomaga w nawiązaniu prawdziwej relacji i utrzymaniu uwagi rozmówcy.