"Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz- również masz rację."

"Myśli, jak człowiek, który działa, działaj, jak człowiek, który myśli."

Prowadzimy profesjonalne szkolenia w twojej firmie.

motdowsepu-obraz-Szkolenia

Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto proponując pracownikowi:

Po pewnym czasie zadawał sobie pytanie –

„Czego jeszcze brakuje temu pracownikowi?”

Motywacyjne-wyznaczanie-celów-obraz-Szkolenia

Czy Ty w podobnej sytuacji zadałeś sobie kiedyś pytanie –

„Co tak naprawdę go blokuje?”

Przecież nikt nie jest po prostu leniem.czytaj więcej…

W dzisiejszym świecie, gdzie technika i technologia wyznaczają standardy globalne, wiele firm szuka i zatrudnia najlepiej wykwalifikowanych fachowców, ludzi posiadających bogate doświadczenie i duże osiągnięcia w swojej dziedzinie. Zasobniejsze firmy dodają do wynagrodzenia takie interesujące elementy, jak: samochody służbowe, opiekę medyczną, ubezpieczenia, pakiety szkoleń. Uznawszy, że daliśmy pracę, płacę i „wypasiony pakiet” – uznajemy nasze zobowiązania za wypełnione. Ku naszemu zdumieniu nasi fachowi i dobrze opłacani pracownicy wcale nie unoszą się nad ziemią tak, jak tego oczekiwaliśmy. Czego zabrakło? Po prostu … MOTYWACJI.

Motywowanie ludzi poprzez wynagradzanie ich to nie wszystko, choć tak się zapewne na pozór wydaje. W zaganianej codzienności zapominamy, że biznes tworzą ludzie, a najważniejszą kompetencją osób pracujących z ludźmi i zarządzających nimi jest KOMUNIKACJA.

Sztuki postępowania z drugim człowiekiem nie uczy żadna szkoła, ani uczelnia, a przecież, tak jak istnieje prawo grawitacji (z którym przecież nie dyskutujemy), tak też istnieją prawa skutecznego oddziaływania na drugiego człowieka. Nieliczni zdają sobie z tego sprawę, rzadko kto ma taką umiejętność „we krwi”.

Dlaczego jedni managerowie są bardziej skuteczni, niż inni? Jakie ich działania sprawiają, iż ich pracownicy stoją za nimi murem i są zdolni „góry” przenosić? Kiedy się dobrze im przyjrzeć, ludzie ci w jakiś dziwny sposób potrafią się skutecznie komunikować z otoczeniem, a posiadając tę zdolność są w stanie motywować innych do działania.

Pamiętajmy, że nawet najlepszy fachowiec bez motywacji i umiejętności motywowania siebie i innych nie jest wart nawet 5% swojego wynagrodzenia. To chęć osiągnięcia sukcesu i wiara w możliwość dokonania tego powodują, że ludzie potrafią naprawdę zaangażować swoją energię do działania. A przecież, o to właśnie w biznesie chodzi.

 
motdowsepu-obraz-Szkolenia

- NARZĘDZIA DIAGNOZY -

DIAGNOZA PROFILU OSOBOWOŚCI

„Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.” Adam Mickiewicz
Chęć poznawania siebie i innego człowieka tkwi w ludziach od zawsze. Już Hipokrates w starożytnej Grecji spostrzegł, że niektórzy ludzie mają zbieżne cechy charakteru i związane z tym zachowania. Wiele wieków po Hipokratesie, szwajcarski psycholog Carl Gustav Jung przedstawia model odmiennych preferencji.

METODA INSIGHTS DISCOVERY

Jest wierną reprodukcją koła jungowskiego. Pozwala osobom badanym uzyskać rozbudowane informacje dotyczące preferowanych przez nich sposobów zachowania w relacjach z innymi ludźmi. Analizując w ten sposób pracujących razem ludzi, uzyskujemy również wiedze dotyczącą możliwych przyczyn zachodzących w tej grupie interakcji. Analiza pozwala dowiedzieć się, jakim jest się typem osobowości na kole jungowskim, oraz jakie preferuje się formy zachowań.
diagnoza-obraz-Szkolenia
metoda_id-obraz-Szkolenia

Uczestnik analizy w raporcie indywidualnym, na swój temat znajdzie szczegółowe informacje i sugestie rozwojowe.

Obserwacja Przy Pracy jest jedną z bardziej skutecznych metod diagnostycznych. Świeże spojrzenie zewnętrznego obserwatora umożliwia wychwycenie zachowań i nawyków, których modyfikacja lub zmiana może przynieść zdecydowaną poprawę efektywności. Metoda ta jest efektywnym narzędziem diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Pozwala na takie opracowanie programu warsztatów, który będzie odpowiedzią na aktualnie potrzeby zarówno organizacji jak i uczestników szkolenia. Podczas prowadzenia obserwacji można zastosować pewne narzędzia, coachingowe skłaniające osobę(by) obserwowaną do zastanowienia się nad wpływem własnych zachowań na uzyskiwane rezultaty. Pozwala również na bieżące udzielanie informacji zwrotnej.

OBSERWACJA PRZY PRACY

OBSERWACJA-PRZY-PRACY-obraz-Szkolenia
wywiadkomp-obraz-Szkolenia

TAJEMNICZY KLIENT

„Klient, który najmniej płaci, marudzi najwięcej” z praw Murphy’ego
Badanie takie pomaga uzyskać rzetelną informację dotyczącą, jakości obsługi Klienta, jak również daje możliwość diagnozy zespołu sprzedażowego. Na tej podstawie można określić poziom zrutynizowania zachowań, motywacji i determinacji poszczególnych osób do osiągania celów sprzedażowych.
Działanie to jest podstawą do określenia niezbędnych potrzeb szkoleniowych i inwestycji przeznaczanych na rozwój pracowników. Coraz częściej zarządy firm dostrzegają, że nie tylko produkt, ale przede wszystkim obsługa klienta jest kluczowym czynnikiem odróżniającym od konkurencji. Jest to zasadniczy czynnik budowania trwałych relacji z klientem, a tym samym gwarant powtarzalności decyzji zakupowych.
Projekt przeprowadzają osoby z wieloletnią praktyką w sprzedaży na rynkach B2B lub B2C oraz osoby z wykształceniem psychologicznym, zajmujące się w swojej pracy problematyką szkoleniową i sprzedażową, oraz diagnozą i rozwojem umiejętności interpersonalnych.

BADANIE 360o.

Percepcja każdego z nas jest inna i różnie postrzegamy te same zjawiska, działania i ludzi. Badanie 360o pozwala zarówno organizacji jak i osobie badanej zorientować się, jaki jest społeczny odbiór jej zachowań. W badaniu biorą udział osoby z różnych obszarów (przełożeni, podwładni, współpracownicy) a jeśli to jest zasadne również z poza firmy (klienci, partnerzy, dostawcy). Kwestionariusz pytań przygotowujemy na potrzeby każdego projektu, tak by odzwierciedlały jego specyfikę.
Na podstawie zebranych tą metodą opinii, sporządzany jest raport dotyczący badanej osoby. Materiał ten, obrazuje postrzegane przez respondentów poziomy ocenianych kompetencji u osoby badanej. Zawiera również sugestie rozwojowe, które poruszane są podczas przekazywania osobie badanej informacji zwrotnej.

badanie360-obraz-Szkolenia

OŚRODKI OCENY I ROZWOJU (AC/DC)

Celem AC/DC jest wyłonienie spośród grupy osób tych, którzy najlepiej spełniają badane kompetencje lub cechy – np. osób o naturalnych zdolnościach sprzedażowych, przywódczych czy analitycznych. Obie metody różnią się między sobą jedynie celami (wybór najlepszych kandydatów/ analizy potencjału, diagnoza potrzeb rozwojowych lub tworzenia kadry rezerwowej), stosowane narzędzia (wywiady, symulacje, ćwiczenia, testy) i procedury są jednakowe. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o wymagania zdefiniowane i uzgodnione wcześniej z klientem. Uczestnicy są obserwowani przez kilku oceniających, a końcowy raport jest wynikiem syntezy powstałej na bazie dyskusji i wszystkich obserwatorów.

- BAZA WIEDZY -

- ROZWÓJ -

Mieszkanie malujemy średnio raz na 5 lat,
Samochód serwisujemy raz do roku, lub co 15 tysięcy km,
Przynajmniej raz w roku moda wymusza na nas inwestycję w swój wygląd.

Mamy świadomość, że wszystko czym dysponujemy wymaga permanentnego wkładu w utrzymanie tego w odpowiedniej kondycji.

Skąd się więc bierze całkiem częste oczekiwanie, że pracownicy raz włączeni w tryby organizacji będą ciągle działali z rosnącą wydajnością?czytaj więcej…

 

A może właśnie im potrzeba częstych „serwisów”, które wyrywając ich z kolein nawykowych działań, przypomną to o czym wiedzą, że jest właściwe, ale rutyna nie pozwala im tego stosować? Może właśnie im warto pomóc podnieść wzrok, aby widzieli dalej niż czubki palców u stóp i zrozumieli, że zmierzając szybciej tam gdzie dąży organizacja przeważnie kroczą w kierunku swoich osobistych celów?

Zidentyfikowanie źródeł stanowiących przyczyny tego, co utrudnia ludziom skutecznie realizować zadania, jest pierwszym krokiem do znalezienia właściwego rozwiązania. Znając przyczynę można zastosować odpowiednie środki zaradcze, które przyczynią się do sukcesu.

Doświadczenie nauczyło nas, że zgłębienie potrzeb organizacji, zrozumienie otoczenia rynkowego w którym ona działa, jak też poznanie oczekiwań jej kierownictwa i pracowników, stanowi fundament gwarantujący stabilność i powodzenie każdego projektu. Z tych powodów, ta część projektu, ma dla nas istotne znaczenie. Ułatwia dotarcie i koncentracje na przyczynach generujących konkretne potrzeby, a nie działaniach niwelujących objawy.

rozwoj-obraz-Szkolenia

PRZYKŁADOWE OBSZARY ROZWOJOWE

„Mógłbyś osiągnąć w życiu wszystko, co chcesz, gdybyś tylko, choć trochę pomógł innym ludziom osiągnąć to, czego oni chcą”   Zig Zigler

Warsztaty doskonalące kompetencje menedżerskie. Przedmiotem warsztatów mogą być takie obszary kompetencyjne, jak:
Czynniki wpływające na proces tworzenia relacji
Profil kandydata i skuteczna rozmowa rekrutacyjna
Jest interes do zrobienia (SMART), – czyli wyznaczanie celów i monitorowanie poziomu ich realizacji
Pchamy czy ciągniemy – czyli jaki wpływ wywiera coachingowe zarządzanie, jak rozwija zaangażowanie i kompetencje pracowników
Panta rhei – czyli umiejętność zarządzanie zmianami.
Jak nam się pracuje, – czyli rozmowa oceniająco rozwojowa
Jak czekista z czekistą, – czyli trudne rozmowy

„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż przychodzi ktoś, kto tego nie wie, i on właśnie to robi” A.Einstein
Dla menedżerów, których zadaniem jest /na bazie rzeczywistych potrzeb i realiów organizacyjnych/ opracować konkretne rozwiązania i koncepcje dla poszczególnych jednostek., działów, funkcji, firmy. Szkolenie prowadzone w formule warsztatowo-doradczo-inspiracyjnej z wykorzystaniem technik moderowania pracy zespołowej.

„Człowiek ma jeszcze tą wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać”  Stanisław Jerzy Lec
Warsztaty dla menedżerów sprzedaży, handlowców oraz wszystkich tych, którzy, na co dzień mają styczność z pozyskiwaniem i obsługą klientów. Obejmują swoją tematyką takie zagadnienia, jak:
Motywacyjne wyznaczanie celów. Co nas najczęściej demotywuje, co przeszkadza nam myśleć pozytywnie i wierzyć w sukces? Myślenie nieszablonowe, czyli jak wyjść ze schematów oraz przekuć obawy i brak wiary w entuzjazm do realizowania celów. Czy zadania są niemożliwe do realizacji, czy też po prostu trudne, czyli jak sprawić, żeby cel handlowy stał się motywującym wyzwaniem?
Telemarketing. Trening umiejętności w zakresie technik profesjonalnego komunikowania się w kontakcie telefonicznym, sterowania przebiegiem rozmowy, dotarcia do decydenta, efektywnej organizacji pracy, diagnozy potrzeb klienta, argumentacji telemarketera, skutecznego umawiania spotkań i oraz rozwiązywania trudnych sytuacji.
Skuteczna Sprzedaż. Przekonanie handlowców do aktywnych i zróżnicowanych zachowań sprzedażowych na rynku, pokazanie im korzyści płynących z pro-aktywności, wyposażenia ich w kompetencje i techniki niezbędne do skutecznego zamykania kontraktów.
Profesjonalna obsługa klienta. Każdy z nas chce czuć się ważnym i docenionym: jak zapewnić ten komfort naszym klientom w sposób szczery, uczciwy, nieszablonowy? Jak usatysfakcjonować klienta osiągając równocześnie swój cel?
Psychologiczne aspekty sprzedaży. Aby lepiej rozumieć proces sprzedaży oraz to, że każda decyzja kupna jest oparta w znacznym stopniu o emocje, więc droga do finalizacji transakcji wiedzie nie przez produkt, a przez subiektywne potrzeby, które klient nim pragnie zaspokoić.
Negocjacje / Profesjonalna rozmowa handlowa. Warsztaty, prowadzone na kilku poziomach zaawansowania, skierowane są do negocjatorów na każdym szczeblu zarządzania, dla których osiąganie jak najlepszych warunków podpisywanych umów stanowi chleb powszedni.

wystapienia publiczne2
„Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”. Winston Churchill
Warsztaty skierowane do osób, które w swojej pracy stają nie tylko twarzą w twarz z klientem lecz również przychodzi im prezentować oferowane usługi czy produkty przed większą zbiorowością. Rozwijają umiejętność opracowywania i prowadzenia skutecznych prezentacji-spotkań na tematy związane ze specjalnością każdego z uczestników, Pomagają uzyskać większą swobodę podczas wystąpień publicznych. Uświadamiają, że cel wystąpienia jest nadrzędnym warunkiem powodzenia.

 


„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Lepszy nauczyciel demonstruje. Wspaniały nauczyciel inspiruje.” William Artur Ward
To metoda rozwoju indywidualnego mająca w założeniu postrzeganie człowieka przez pryzmat tkwiących w nim możliwości, a nie minionych osiągnięć. Coaching skłaniając do myślenia i refleksji, inspiruje i uwalnia drzemiący w osobie potencjał, oraz pomaga w poprawie własnej efektywności. Projekt obejmuje serie spotkań, które poprzez budowanie świadomości i odpowiedzialności oraz podniesienie w osobie coachowanej wiary w siebie, prowadzą do modyfikacji zachowań poprawiających efektywność.

trenerzy wewnetrzni 1s„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć.” Ludwik Hirszfeld
Tworzenie programów szkoleniowych i nauczanie innych?
Stosowanie (warsztatowych) technik pracy z grupą. Kreowanie programów oraz prowadzenie szkoleń

 

 

 

Efektywność zespołowa i osobista
„Kiedy brakuje nam WIZJI, wtedy gonimy za ILUZJĄ.” Autor nieznany
Czyli jak skutecznie sobie radzić i funkcjonować w otaczającej rzeczywistości? Warsztaty prowadzone w oparciu o różnorodne obszary, z wykorzystaniem psychologii, NLP, technik skutecznej komunikacji, mowy ciała, itp. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zmienić lub zmodyfikować swoje nawyki, aby poprawić relacje w zespole, z podwładnymi, współpracownikami czy klientami.
Warsztaty pozwalają uczestnikom odczuć, jak ich dialog wewnętrzny wpływa na ich postawę i postrzeganie rzeczywistości. Wyposażają w skuteczne techniki radzenia sobie z przygnębieniem, obawą, strachem, negatywizmem i pesymizmem.
Zajęcia prowadzone z zastosowaniem diagnozy profili osobowości, pozwalają uzyskać praktyczne umiejętności stosowania zróżnicowanych sposobów komunikacji oraz określania preferowanych stylów zachowania rozmówcy.


Czyż firma nie jest jak ogród a pracownicy jak rośliny w tym ogrodzie? Kiedy dbasz o ten ogród to wyrosną w nim piękne rośliny, a kiedy nie dbasz – też urosną – tyle że chwasty.
Inwestycje w podnoszenie kompetencji pracowników to sposób na utrzymanie wartościowych pracowników. Systematyczny doskonalenie kompetencji pozwala pracownikom wspinać się na coraz wyższe poziomy profesjonalizmu. Program kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności i postawy uczestników, w ramach uzgodnionych i wybranych do rozwoju k

„Dawanie rad zawsze jest błędem, ale danie dobrej rady nigdy ci już nie zostanie przebaczone.”

Mimo szacunku dla autora tego aforyzmu i pewnej prawdy w nim ukrytej, jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki może stać się cennym wsparciem.

Pracując przez szereg lat dla różnych krajowych i międzynarodowych organizacji, mieliśmy okazję tworzyć i wdrażać liczne zmiany w wielu obszarach. Cel przyświecający tym zmianom zawsze był tan sam – poprawa efektywności. Różne natomiast były nasze metody działania i zachowania ludzi, które obserwowaliśmy i korygowaliśmy. Nauczyło to nas takiego wdrażania rozwiązań, aby reakcje ludzi na poszczególne posunięcia kierownictwa i odwrotnie, przyczyniały się do powodzenia projektu.
Naszym doświadczeniem chętnie dzielimy się z klientami wspierając na każdym etapie zmiany organizacyjno-systemowe, na które się decydują.

- DORADZTWO -

PRZYKŁADOWE OBSZARY WSPARCIA

- O NAS -

DARIUSZ OLSZEWSKI

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
w sprzedaży i zarządzaniu, nabyte w firmach działających w obszarze B2B, między innymi w
konsultingu, przemyśle, dystrybucji i finansach. W swojej pracy zajmował się: sprzedażą usług
konsultingowych, przeprowadzał otwarte prezentacje oraz prowadził szkolenia i projekty doradcze.Budował, zarządzał i restrukturyzował zespoły sprzedaży, tworzył
motywacyjne systemy wynagrodzeń oraz był odpowiedzialny za
optymalizacyjne projekty kosztowe w obszarze zarówno sprzedaży, jak i
dystrybucji. 

Zarządzał ponad 100 osobowymi zespołami zajmując liczne stanowiska managerskie, od pozycji konsultanta poprzez Business Development Managera, Dyrektora Sprzedaży, aż do pozycji General Managera. Jego działania przynosiły wymierne efekty finansowe
organizacjom, z którymi był związany. Trener, doradca, skuteczny menedżer, praktyk NLP (członek The Society of Neuro-Linguistic Programming™). konsultant metody Insights Discovery , zwolennik nawiązywania i utrzymywania długofalowych pozytywnych relacji z innymi. 

photo_1-trener-Szkolenia

Wieloletnie doświadczenie sprzedażowe nauczyło go, że biznes robią
w pierwszej kolejności ludzie, a dopiero później firmy, w których są oni zatrudnieni.
Jego pasją zawodową jest poprawa efektywności funkcjonowania działów sprzedaży, największą
ambicją – wdrożenie takiego stylu sprzedaży, aby to klient sam chciał kupić to, co handlowiec oferuje.
W życiu prywatnym szczęśliwiec otoczony wianuszkiem kobiet. Żona i cztery córki, to jego hobby, dla
którego stawia czoła nowym wyzwaniom.

photo_3-trener-Szkolenia

Wiedza i doświadczenie ułatwiły mu prowadzenie doradztwa w budowaniu i
rozwijaniu skutecznych zespołów sprzedaży w firmach różnych branż m.in.
dystrybucja, produkcja, usługi.

DARIUSZ JURCZYK

Absolwent Wydziału Zarządzania i Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży w firmach działających w obszarze B2B, między innymi
w przemyśle i dystrybucji.
Przez kilkanaście lat związany ze sprzedażą od funkcji konsultanta, poprzez
trenera, coacha, kierownika do Dyrektora Generalnego.
Współpracował z takimi firmami jak: Wurth-Polska, Horeca Development, Pipe
Life, Wanicki Sp. z o.o., Lambre International.

Doświadczenie to niewątpliwie nie wszystko co decyduje o jego skuteczności.
Niewątpliwym atutem są nietuzinkowe cechy charakteru. Darek umie
zjednywać sobie ludzi, zdobywać ich sympatię, rozwiązywać konflikty, pozytywnie motywować, jest
dobrym mediatorem i negocjatorem. Biegle włada językiem niemieckim oraz ma niespotykanie
inteligentne poczucie humoru.
W życiu prywatnym spełniony i szczęśliwy, mieszka na stałe w Gdańsku nad samym morzem, ma
żonę i syna. Uwielbia żeglarstwo, muzykę i grę w golfa, a na co dzień wieczorne spacery z Leonem –
najsympatyczniejszym z Rottweilerów.

 

Trener Metody Thomas International, praktyk biznesu, kierował polityką personalną w dużej firmie państwowej (1600 pracowników), pracował w dziale rozwoju biznesu, na rzecz firmy notowanej na giełdzie londyńskiej z branży ciężkiej (Rugby Polska Ltd.), w jej polskim przedstawicielstwie.
Sporadyczny zwolennik metody zarządzania przez cele, choć uważa inne i obecnie bardziej popularne metody za efektywniejsze. Zwolennik Work Break Structure, a przy większych pracach projektowych rekomenduje metodologię PRINCE 2, na co posiada stosowne glejty.
Stosuje coaching dla wybrańców – wymagających i pełnych przekonania

Najlepiej odpoczywa w ruchu, przy dźwiękach góralskiej muzyki, jak przystało na pół-górala z Podhala.

photo_2-trener-Szkolenia

 Przeprowadzał jakościowe badania marketingowe w ramach pracy na rzecz BBU ProMedia i Instytutu Badania Rynku FOCUS Sp. z o.o.Trener i szkoleniowiec – rozwijał kompetencje pracowników firm polskich i zagranicznych w ramach pracy w Limes The Training Company Ltd, i współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, oraz jako samodzielny konsultant. Prowadził szkolenia w zakresie: technik sprzedaży, kultury obsługi klienta, motywowania pracowników, ścieżek karier i rozwoju zawodowego, zarządzania zespołem, zarządzania czasem.

ROBERT TYLKA​

Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW), specjalizacja w psychologii osobowości, katedra psychologii. Od 17 lat wykładowca akademicki w szkołach wyższych w Warszawie i Łodzi w zakresie psychologii ogólnej, poznawczej i nauk kognitywnych. Uczestnik kilkunastu zjazdów, sympozjów i konferencji z obszaru psychologii, zarządzania personelem, zarządzania biznesem. Autor publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych.rowadził projekty diagnozy kompetencji (metodami AC/DC – gdzie potrafi porazić prądem ale nie śmiertelnie), rozwoju osobowości, ścieżki rozwoju zawodowego, wartościowania pracy, systemu oceny pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników.

photo_5-trener-Szkolenia

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek nauczycielski.

Posiada 15 letnie doświadczenie jako handlowiec i manager w działach sprzedaży międzynarodowych koncernów branży FMCG. Pracowała dla takich korporacji jak Reckitt Benckiser, Tetley, Danone, Kraft, Henkel.

ROBERT TYLKA​

Nauczyciel sukcesu, łączy praktykę zawodową i pasje nauczania. Dostrzega i rozwija w ludziach ich mocne strony, motywując do nieustannej pracy nad sobą. Posiada niezwykły dar dostrzegania pozytywnych aspektów każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Ta zdolność, tak potrzebna w sprzedaży nie pozwala jej nigdy zwątpić w osiągnięcie celów które przed sobą stawia. Z wielkim entuzjazmem dzieli się swoja wiedzą i umiejętnościami z innymi.

 

Test Gallupa potwierdził, jej mocne strony do których nalezą: CZAR, Komunikatywność,, Empatia, Optymizm, Maksymalizm, co było dla niej impulsem aby ukończyć Szkołę Trenerów Biznesu TROP i realizować się w takiej pracy, gdzie poprawa efektywności innych jest powodem do satysfakcji.

Prywatnie, szczęśliwa małżonka i matka dorosłej już córki. Kocha również konie i naturę, nie wyobraża sobie życia bez aktywnego wypoczynku ( rower, narty, pływanie, wędrówki piesze) i poczucia humoru, które jej nigdy nie opuszcza.

NASI KONSULTANCI PRZEPROWADZILI

PROJEKTY ROZWOJOWE

1. Coachingi indywidualne dla przedstawicieli średniej i wyższej kadry menedżerskiej; cele projektu: rozwój kompetencji wynikających z diagnozy i potrzeb organizacji.
2. Przygotowanie i prowadzenie programów szkoleniowych (warsztatów) z zakresu np.:

PROJEKTY DORADCZE

- ZAUFALI NAM -

AERZEN POLSKA
AFRY
AREA Cooling Solutions
ASTAT
ASTELLAS PHARMA
AUCHAN POLSKA
BAUMER
BEMKO
BLACHOTRAPEZ
BOLLHOFF
Bonart Management
Centrum Klima
CHIRON
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND
DCN Direct
DELTA BUD
DESMI
DOM KSIĄŻKI
EUROWATER
Epson
ELEA POLSKA
ELFA DISTRELEC
EMERSON
ENERGY GROUP
FAGOR
FESTO
Feu Vert
FINDER POLSKA
FireMaX
Flowcrete
Gorlan Polska
Hedpes
Hotel Windsor
Husqvarna Group
INNOVA
INTROL
INTERCELL RECYCLING
ISTA
ISOROC
Jaremat
JUSKY
KESS
Kontech
Kubler
Kuchnie Świata
LAGUNA Fabryka Okuć
LIBET
Logopak
Media Visage
Meiller Polska
ND Logistics Poland
OPA PW S.A.
OPOCZNO
PAKART
Panasonic Electric Works
PeKaO
PENTAIR THERMAL MANAGEMENT
POLCAN
PONAR Silesia
PONAR Wadowice
PORTOS coffee
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY
PRINT FACTORY
PROFIX
RICCO international
Riello Palniki
S4E
SCANDITRON
SGS
SIEĆBUDOWLANA.PL
Stanley Black & Decker Polska
Stercontrol
SUMMIT MOTORS POLAND
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy
Tapflo
TECHMAPROJEKT
TECHNICAL MANAGEMENT
Tempcold
THALES
TUPLEX
TURCK
Vaillant Saunier Duval
Ventia
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej
VIESSMANN Systemy Chłodnicze
VIRIDIAN POLSKA
ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE
ZIEHL-ABEGG

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich właścicieli.